Our Agents

China – Shafi Liaison office

Room # 1003, 16th building Shi Zhu yuan, Shi Zhu Xin Hua Yuan, No. 18 Hong Tu Road.
Guangdong, P.R China(523011)

Tel : 0086-769-22400312, Fax : 0086-769-22700312
Email : cindy@shafichina.com shahid@shafichina.com , reed@shafichina.com

CHINA

Muhammad Shafi Tanneries (PVT)ltd.
( Liaison Office)
Room # 510 , Building – B
The First Place Wealth Centre ,
 200 , Hongfu Road ,
The South City of Dongguan.
 Post code : 523073
China

Tel : 0086-769-22400312, Fax : 0086-769-22700312
Email : cindy@shafichina.com

 

Our Agents